EXELIGMOS ONNABURI OOKAMI

 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                    CH. EXCELIGMOS AKIMO X CH. GRAND LAIN DZHIMBO SAYURI