YULIKA MEYT OT POLYANSKIKH

                                                  

                                                   

                                                    

                                                    CH. HANDZIMEMESITE ZHOBEN X CH. AKAI HANA AKI

                                                                    LUXATION ROTULES negatif